วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2552

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ


การออกกำลังกายไม่ได้หมายถึงการต้องไปแข่งขันกีฬากับผู้อื่น แต่การออกกำลังกายเป็นการแข่งขันกับตัวเอง หลายคนก่อนจะออกกำลังกายมักจะอ้างเหตุผลของการไม่ออกกำลังกาย เช่น ไม่มีเวลา ไม่มีสถานที่ ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ ปัญหาเกี่ยวกับอากาศ ทั้งหมดเป็นข้ออ้างที่จะไม่ออกกำลังกาย แต่ลืมไปว่าการออกกำลังกายอาจจะให้ผลดีมากกว่าสิ่งที่เขาเสียไป

โรคที่มากับคนที่ไม่ออกกำลังกาย • กลุ่มโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจขาดเลือด

 • โรคอ้วน

 • โรคเบาหวานและไขมันในเลือดสูง

 • โรคเครียด

 • โรคภูมิแพ้

 • โรคปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

 • โรคมะเร็ง

การเริ่มต้นออกกำลังกาย


หลายท่านไม่เคยออกกำลังมาก่อนเมื่อเริ่มออกกำลังอาจจะทำให้เหนื่อยง่าย วิธีที่ดีที่สุดของการเริ่มต้นออกกำลังกาย คือให้เริ่มออกกำลังกายจากกิจวัตรประจำวัน เช่น


 • ใช้การเดินหรือขี่จักรยานเมื่อไปที่ไม่ไกล

 • หยุดใช้รถหนึ่งวันแล้วใช้การเดินไปทำงานสำหรับผู้ที่บ้านและที่ทำงานไม่ไกล

 • ใช้บันไดแทนการขึ้นลิฟต์หรือบันไดเลื่อน

 • ขี่จักรยานรอบหมู่บ้าน

 • ทำงานบ้าน เช่นทำสวน ล้างรถ ถูบ้าน

 • ขึ้นบันไดหลายขั้น

 • ขุดดินทำสวนนานขึ้น

จะรู้ได้อย่างไรว่าออกกำลังกายมากเกินไป • หัวใจเต้นเร็วมากจนรู้สึกเหนื่อย

 • หายใจเหนื่อยจนพูดไม่เป็นประโยค

 • เหนื่อยจนเป็นลม

 • ไม่มีอาการปวดข้อหลังออกกำลังกาย

ประโยชน์ของการออกกำลังกาย • ผู้ที่ไม่ออกกำลังกายจะมีโอกาศเป็นความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้น 35%

 • การออกกำลังจะช่วยเพิ่มอายุ 1-1.5ปี

 • อัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมองลดลงเมื่ออกกำลังกายเพิ่มขึ้น

 • ลดระดับความดันโลหิต ลดการเต้นของหัวใจ ทำให้หัวใจทำงานน้อยลง

 • การออกกำลังกายจะลดการเกิดโรคมะเร็งได้ร้อยละ 46

 • สำหรับผู้สูงอายุทุก 1 ไมล์ที่เดินจะลดอุบัติการเสียชีวิตลงร้อยละ 19

 • การออกกกำลังอย่างสม่ำเสมอ(อายุ 45-84)จะลดการเสียชีวิตร้อยละ 18